Hundpodden Vår Bästa Vän

I detta avsnitt tar vi upp en situation som många hundägare ställs inför: hur kan vi bäst förbereda oss och våra hundar för att hantera besökande gäster på ett sätt som främjar en harmonisk miljö? För att hjälpa oss med detta ämne har vi med oss Jessica Mann, en erfaren instruktör och hundbeteendeutredare på Motiverade Hundar, som kommer att dela med sig av värdefulla insikter och råd.

Har du någonsin undrat vilka tekniker och strategier som är bäst för att säkerställa att våra hundar är bekväma och avslappnade under en dynamikförändring? I detta avsnitt kommer Jessica att ge oss konkreta verktyg för att skapa trygghet och harmoni för alla flockmedlemmar, oavsett om det handlar om introduktion av nya gäster eller förändringar i flocken.

Vi kommer att utforska olika indikatorer i hundens beteende som kan signalera problem efter flockbyten och lära oss hur vi kan sätta gränser och skapa trygghet för alla. Genom att lyssna på Jessica och vår lyssnargäst kommer du att få praktiska tekniker och strategier för att skapa en harmonisk och balanserad miljö för din hund när gäster kommer och flocken förändras.

Oavsett om du har en seniorhund, valp eller en omplaceringshund, kommer du någon gång att få besök i ditt hem. Genom att tillämpa Jessicas kunskap och erfarenhet kan du skapa en trygg och avslappnad atmosfär för både dig och din hund. Ta del av hennes tips och råd för att främja en harmonisk miljö när flocken förändras.

Podden ska vara gratis att lyssna på! Tycker du också det?
VBV är ett folkbildande projekt med relationen i fokus för att höja kunskapsnivån om hund. Jag vill inte låsa podden bakom en betalvägg och är därför beroende av att du som också delar min uppfattning hjälper mig.
Podden har helt gratis att lyssna på, men långt från gratis att göra  Ditt bidrag beskattar jag, jag räknar inte ditt bidrag som en gåva eftersom mitt arbete för att sprida kunskap och information om hund är något jag betraktar som en motprestation.

Alla bidrag – stora som små – tas tacksamt emot på Swish:
📲123 267 77 63

Eller bli månadsgivare på Patreon!

www.Patreon.com/HundpoddenVBV

Om du vill stötta på ett annat sätt så uppskattar jag om du skulle kunna betygssätta och recensera VBV i din poddapp!
📷 Instagram - @HundpoddenVBV
📷 Instagram - @Gurgin
⌨️ Facebook - Hundpodden Vår Bästa Vän

Direct download: Nr_du_fr_gster_och_flocken_frndras.mp3
Category:general -- posted at: 1:01am BST

I dagens avsnitt undersöker vi den viktiga kopplingen mellan smärta och beteende hos våra älskade hundar. Vi fokuserar på att upptäcka och behandla smärtbeteenden för att förbättra våra fyrbenta väns välbefinnande.

Vi inleder avsnittet med att diskutera hur smärta ofta förbises hos hundar och hur det kan samverka med beteendeproblem. Vi betonar att ingen hund bör behöva lida av obehandlad smärta, och vi vill öka medvetenheten kring detta genom att välkomna två experter i studion: Anastasia Milutinović Topalović som är hundbeteendeutredare, hundinstruktör och berikningsinstruktör från @paegentass (paegentass.se) och veterinären Malin Kihl (@clickervet.se) som driver och äger Kihls veterinärpraktik i Hörby.

Tillsammans ger Anastasia och Malin oss insikter om vilka beteenden som kan indikera smärta hos hundar och avslöjar vanliga myter om smärta. De delar också med sig av fallbeskrivningar och belyser sjukdomar som kan vara relevanta när det kommer till smärtbeteenden. Vi utforskar även hur smärta påverkar hundar på lång sikt, inklusive kopplingen mellan smärta och aggression.

I avsnittet får vi lära oss om olika beteenden som kan indikera smärta hos hundar och hur vi kan skilja dem från andra beteendeproblem. Anastasia och Malin reder ut vanliga missuppfattningar om smärta hos hundar och delar konkreta fall där smärtproblematik har missats.
Vi får också insikt i olika sjukdomar och tillstånd hos hundar som kan vara värda att nämna i samband med smärtbeteenden. Anastasia och Malin förklarar vad smärta är och vilka tecken vi kan observera hos hundar som tyder på att de upplever smärta. 
Vi utforskar även de potentiella långtidseffekterna av obehandlad smärta hos hundar och hur smärta kan påverka deras beteende och eventuell aggression. Vi diskuterar olika faktorer som kan påverka smärtupplevelsen hos hundar och får råd om hur vi som hundägare kan lindra smärta och förbättra deras välbefinnande.

Anastasia och Malin delar med sig av sina erfarenheter och beskriver olika sorters smärtbeteenden de har observerat hos hundar. De diskuterar även artros, en vanlig sjukdom hos hundar, och hur olika typer av smärta kan påverka hundens livskvalitet.
Avsnittet tar oss också igenom olika aspekter av smärta, inklusive faktisk smärta, förväntad smärta och minnen av smärta. 

Stötta Hundpodden VBV:s fortsatta överlevnad!
Jag är en stolt och naiv folkbildare inom hund som vägrar gömma kunskap bakom betalväggar, jag tror på "pay what you want"-filosofin och att podden måste vara gratis och tillgänglig för alla.

Ditt bidrag beskattar jag och gör att jag på heltid kan folkbilda hundsverige. 

SWISH 123 267 77 63

Eller bli månadsgivare på
Patreon.com/HundpoddenVBV 

Hjälp fler att hitta podden genom att betygssätta och recensera VBV i din poddapp!
📷 Instagram - @HundpoddenVBV
📷 Instagram - @Gurgin
⌨️ Facebook - Hundpodden Vår Bästa Vän

Direct download: Har_din_hund_ont_-_S_upptcker_och_behandlar_du_smrtbeteenden.mp3
Category:general -- posted at: 1:01am BST

Vad gör era hundar som kanske betraktas som "bråkiga", "olydiga" eller konstiga av andra människor?

Detta avsnitt är en kärleksförklaring till våra fantastiska "olydiga" fyrbenta vänner och en påminnelse om att vi kan lära oss mycket genom att förstå deras naturliga beteende och behov. Vi tar oss tid att reflektera över vad det innebär när våra hundar betraktas som bråkiga eller konstiga av andra människor.

Med oss för att få oss att tänka annorlunda om den olydiga hunden är Anastasia Milutinović Topalović från @paegentass (paegentass.se). Anastasia är hundbeteendeutredare, hundinstruktör och berikningsinstruktör. Vi får höra Anastasias syn på hundars "olydighet" och varför hon ser det som något positivt och naturligt.

Vi börjar med att utforska den fascinerande varelsen som hunden är, fylld av instinkter, känslor och en medfödd längtan att utforska och förstå världen omkring sig. Vi belyser hundarnas rika arvsmassa av gener som har format deras beteende genom århundraden av domesticering och anpassning till människans sällskap Anastasia berättar om sitt eget uppskattande av hundars naturliga beteende, inklusive hoppande, skällande av glädje och "hundigt" uppförande. Hon delar med sig av hur detta beteende kan vara positivt och berikande för både hundar och deras ägare.

Vi utforskar också behovet av balans mellan att uppskatta hundars "olydighet" och att träna och forma deras beteende för att vara mer anpassat till vardagliga situationer. Avsnittet avslutas med Anastasias personliga upplevelser och erfarenheter. Hon delar med sig av situationer där hon har uppskattat och accepterat "olydigt" beteende hos hundar och hur det har bidragit till en positiv relation mellan hund och ägare.

Utan dig, ingen podd!
Podden är inte låst bakom en betalvägg eftersom att jag vägrar gömma kunskap bakom betalväggar. För att alla, oavsett ekonomisk situation, ska få tillgång till VBV:s evidensbaserade samtal med fokus på relationen med Sveriges ledande hundexperter så utgår jag ifrån "pay what you want"-filosofin.

Ditt bidrag beskattar jag och gör att jag på heltid kan folkbilda hundsverige. 

SWISH 123 267 77 63

Eller bli månadsgivare på
Patreon.com/HundpoddenVBV 

Hjälp fler att hitta podden genom att betygssätta och recensera VBV i din poddapp!
📷 Instagram - @HundpoddenVBV
📷 Instagram - @Gurgin
⌨️ Facebook - Hundpodden Vår Bästa Vän

Direct download: En_hyllning_till_vra_olydiga_fyrbenta_vnner.mp3
Category:general -- posted at: 1:01am BST

Trigger warning: Detta avsnitt handlar om djur som far illa och psykisk ohälsa på olika nivåer, inklusive djur som tvingas avlivas. Det är ett tungt ämne, och jag vill uppmärksamma lyssnarna på innehållet.

I det här avsnittet kommer vi att utforska fenomenet djursamlande och dess konsekvenser för både djur och människor med utgångspunkt från en studie genomförd av organisationen Se Sambandet, som har undersökt hur djursamlare och samlade djur hanteras i Sverige. En som studie förväntas ha en betydande inverkan på djurskyddslagstiftningen och myndigheternas arbete i Sverige.

Författarna till studien, Carin Holmberg och Therese Lilliesköld, kommer att delta i samtalet. Carin är fil. Dr i sociologi och ordförande i Se Sambandet, medan Therese innehar en masterexamen i antrozoologi och är vice ordförande i Se Sambandet. 

Vi kommer att utforska olika aspekter av djursamlande. Vi börjar med att undersöka hur en djursamlare upptäcks och vilka indikationer som kan finnas. Därefter diskuterar vi vad tvångsmässigt djursamlande innebär och skillnaderna mellan djursamlare och hoarders.

Vi kommer också att granska olika undergrupper av djursamlare, såsom den överväldigade omsorgsvaren, räddaren och exploatören, för att få en djupare förståelse för de psykologiska grunderna för tvångsmässigt djursamlande.

En viktig del av diskussionen handlar om hur djuren påverkas av djursamlandet och hur de mår när de flyttas från dessa situationer. Vi kommer även att diskutera resultaten från studien, som bygger på enkäter som skickades till Sveriges 21 länsstyrelser. Vi får insikt i vanliga djurarter som samlas, skador som observerats och strategier för att hantera djursamlande.

Vi kommer att reflektera över bristen på en övergripande myndighet som hanterar frågan om djursamlare och samlade djur, och hur detta påverkar situationen för både samlarna och djuren. Vi kommer också att diskutera varför djursamlande inte alltid tas på allvar av svenska myndigheter och reflektera över de utmaningar som handläggare inom djurskyddet står inför.

Avslutningsvis kommer vi att gå igenom slutsatserna från studien och de konkreta förslag som författarna presenterar för att förbättra arbetet kring djursamlande och samlade djur. Vi diskuterar behovet av att ta djursamlande på allvar, förbättra stöd och behandling.

Podden är gratis att lyssna på, det finns inga premiumavsnitt, men den är inte gratis att göra!
Podden är inte låst bakom en betalvägg eftersom att jag vägrar gömma kunskap bakom betalväggar. För att alla, oavsett ekonomisk situation, ska få tillgång till VBV:s evidensbaserade samtal med fokus på relationen med Sveriges ledande hundexperter så utgår jag ifrån "pay what you want"-filosofin.

Ditt bidrag beskattar jag och gör att jag på heltid kan folkbilda hundsverige. 

SWISH 123 267 77 63

Eller bli månadsgivare på
Patreon.com/HundpoddenVBV 

Direct download: Djursamlare_och_samlade_djur.mp3
Category:general -- posted at: 1:01am BST

I Hundsverige pratar vi mycket om att ge våra hundar frihet och strävar ständigt efter att göra dem lyckliga och tillfreds. Jag får ofta meddelanden från hundägare som försöker göra allt och lite till för sina hundar, hundar som de upplever kräver mer av både saker och tjänster. Men frågan är: Hur sopar vi lagom? Kan vi stötta våra hundar utan att överbeskydda dem?
Om det här samtalar jag djupgående med hundinstruktörerna, beteendeutredarna och yrkeslärarna Anna Lindquist och Marja Seidemo från Hundvetare.

I detta avsnitt kommer vi att utforska hur vi genom att ge hunden utmaningar och möjlighet att lösa problem på egen hand kan skapa en hälsosam relation som gynnar både oss och våra hundar. Vi kommer att diskutera när curling kan leda till oönskade beteenden, vad det betyder för hunden och om det ens är negativt.

Vi kommer också att undersöka olika sätt att förhindra curling och hjälpa hundar att bli mer självständiga och självsäkra. Vi utforskar hur man hittar en balans i relationen till sin hund och ger den möjlighet att ta sig an utmaningar och lösa problem på egen hand.

Podden är inte inlåst bakom en betalvägg, och det är medvetet.
Kunskap ska vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomisk situation.
Jag vägrar att gömma undan värdefulla samtal och insikter bakom betalväggar. Alla ska ha rätt till evidensbaserade samtal med Sveriges ledande hundexperter som fokuserar på att stärka relationen mellan människa och hund.

För att göra detta möjligt behöver jag ditt stöd.
Varje bidrag, oavsett belopp, spelar en avgörande roll för att jag ska kunna fortsätta att folkbilda Hundsverige.
Ditt bidrag beskattas och används för att sprida kunskap och insikter till en bred publik.

Du kan enkelt stödja Hundpodden Vår Bästa Vän genom att Swisha ditt bidrag till:
123 267 77 63.

Eller bli månadsgivare på:
Patreon.com/HundpoddenVBV

Direct download: Curlar_jag_hunden_-_S_sopar_vi_lagom.mp3
Category:general -- posted at: 1:01am BST

1