Hundpodden Vår Bästa Vän

Trigger warning: Detta avsnitt handlar om djur som far illa och psykisk ohälsa på olika nivåer, inklusive djur som tvingas avlivas. Det är ett tungt ämne, och jag vill uppmärksamma lyssnarna på innehållet.

I det här avsnittet kommer vi att utforska fenomenet djursamlande och dess konsekvenser för både djur och människor med utgångspunkt från en studie genomförd av organisationen Se Sambandet, som har undersökt hur djursamlare och samlade djur hanteras i Sverige. En som studie förväntas ha en betydande inverkan på djurskyddslagstiftningen och myndigheternas arbete i Sverige.

Författarna till studien, Carin Holmberg och Therese Lilliesköld, kommer att delta i samtalet. Carin är fil. Dr i sociologi och ordförande i Se Sambandet, medan Therese innehar en masterexamen i antrozoologi och är vice ordförande i Se Sambandet. 

Vi kommer att utforska olika aspekter av djursamlande. Vi börjar med att undersöka hur en djursamlare upptäcks och vilka indikationer som kan finnas. Därefter diskuterar vi vad tvångsmässigt djursamlande innebär och skillnaderna mellan djursamlare och hoarders.

Vi kommer också att granska olika undergrupper av djursamlare, såsom den överväldigade omsorgsvaren, räddaren och exploatören, för att få en djupare förståelse för de psykologiska grunderna för tvångsmässigt djursamlande.

En viktig del av diskussionen handlar om hur djuren påverkas av djursamlandet och hur de mår när de flyttas från dessa situationer. Vi kommer även att diskutera resultaten från studien, som bygger på enkäter som skickades till Sveriges 21 länsstyrelser. Vi får insikt i vanliga djurarter som samlas, skador som observerats och strategier för att hantera djursamlande.

Vi kommer att reflektera över bristen på en övergripande myndighet som hanterar frågan om djursamlare och samlade djur, och hur detta påverkar situationen för både samlarna och djuren. Vi kommer också att diskutera varför djursamlande inte alltid tas på allvar av svenska myndigheter och reflektera över de utmaningar som handläggare inom djurskyddet står inför.

Avslutningsvis kommer vi att gå igenom slutsatserna från studien och de konkreta förslag som författarna presenterar för att förbättra arbetet kring djursamlande och samlade djur. Vi diskuterar behovet av att ta djursamlande på allvar, förbättra stöd och behandling.

Podden är gratis att lyssna på, det finns inga premiumavsnitt, men den är inte gratis att göra!
Podden är inte låst bakom en betalvägg eftersom att jag vägrar gömma kunskap bakom betalväggar. För att alla, oavsett ekonomisk situation, ska få tillgång till VBV:s evidensbaserade samtal med fokus på relationen med Sveriges ledande hundexperter så utgår jag ifrån "pay what you want"-filosofin.

Ditt bidrag beskattar jag och gör att jag på heltid kan folkbilda hundsverige. 

SWISH 123 267 77 63

Eller bli månadsgivare på
Patreon.com/HundpoddenVBV 

Direct download: Djursamlare_och_samlade_djur.mp3
Category:general -- posted at: 1:01am BST